Category: Thư pháp

Thư pháp Xuân Đào (4)

By trangthanhtruc, 24 avril 2009 22:24

Trúc xin hân hạnh được giới thiệu với các Bạn,  “hai bé song sinh” cu?a Tru’c :

CD Prélude - 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc qua Thư Pháp của Xuân Đào.

cd-prelude_thu-phap-by-xuan-dao1

bay-not-tren-khuon-nhac_thu-phap-by-xuan-dao1

http://xuandao.heartofbrush.com/

Thư Pháp Xuân Đào (3)

By trangthanhtruc, 13 avril 2009 20:30

thuphap_xuandao1

thuphap_xuandao2

http://xuandao.heartofbrush.com/

Trúc qua nét vẽ Dương Phương Linh

By trangthanhtruc, 9 juin 2008 12:44

Thư pháp Văn Tấn Phước

comments Commentaires fermés
By trangthanhtruc, 6 mai 2008 18:22

Thư pháp Xuân Đào (2)

By trangthanhtruc, 21 mars 2008 20:39

image0018.jpg

Thư pháp Vũ Đình Lâm

By trangthanhtruc, 14 mars 2008 20:29
image0053.jpg

Thư pháp Xuân Đào

By trangthanhtruc, 14 mars 2008 20:26
ttt-by-xuan-dao.jpg

ttt_by-xuan-dao1.jpg

Panorama Theme by Themocracy