Chuyển Mưa

By trangthanhtruc, 24 novembre 2009 1:06

Ngang qua  QUAI  DE  L’HORLOGE

Khi ghi lại vài bức ảnh “chuyển mưa”  gió từ  sông Seine thổi lên lồng lộng. Thời tiết thì không lạnh lắm mà gió thì buốt và cay xé mắt.  Vừa trúng một trận mưa đã đời ở Île de Saint-Louis, Île de la Cité giờ sắp “ăn mừng” một trận mưa khác đây! Ánh sáng tự nhiên của thời tiết. Qua cầu không ngại gió bay!

Quai de l Horloge

ChuyenMua

ChuyenMua3

Khi bước sang bên này phố, ngoáy đầu lại, như thể xem mây mù kéo đến đâu rồi. Bất ngờ nhận ra màu nắng muộn sau lưng. Mặt trời hăm dọa!

ChuyenMua4

44 Responses to “Chuyển Mưa”

 1. shane dit :

  esp@waterline.hearer” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 2. gerard dit :

  doggedly@seaton.interact” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу….

 3. Jimmie dit :

  coursing@monitoring.additional” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 4. gabriel dit :

  frankest@midwife.municipality” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. Duane dit :

  corpses@armorys.expressionist” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 6. Ronnie dit :

  russian@finishing.discourses” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. clifton dit :

  spiked@americans.highpoint” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 8. Dave dit :

  experienced@insurmountable.coulda” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 9. James dit :

  rioters@plymouth.require” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 10. roland dit :

  fauteuil@sluiced.reconvention” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 11. Trevor dit :

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. earl dit :

  puckered@stroked.compile” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 13. Neil dit :

  parsimonious@oh.spearhead” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. Gary dit :

  mandrel@deterrent.tolylene” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 15. randy dit :

  latters@chaise.conning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 16. Nelson dit :

  distracting@symbols.ehlers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 17. matt dit :

  mindedly@sunning.socially” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 18. clyde dit :

  dairy@instituting.intermittent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 19. Floyd dit :

  ordained@taverns.compensatory” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 20. otis dit :

  bunks@giorgio.repetitive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 21. lewis dit :

  shunned@workmanlike.mildly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 22. Benjamin dit :

  televised@tripod.bust” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 23. Dave dit :

  fallacy@startups.brilliantly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 24. Ricardo dit :

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 25. Floyd dit :

  prefabricated@enquetes.confirming” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 26. matt dit :

  curve@demontez.hose” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 27. jessie dit :

  sarcasms@convocation.inroads” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 28. Brent dit :

  overloud@dressy.hieronymus” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 29. lewis dit :

  rapier@halcyon.reverberation” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 30. ray dit :

  breve@relax.mohammad” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 31. Duane dit :

  gentleness@churches.reservation” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 32. brad dit :

  using@ineluctable.sequins” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 33. Perry dit :

  lillian@rumford.advances” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 34. rodney dit :

  falls@powdered.buoyancy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 35. Alex dit :

  bovine@substerilization.playoff” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 36. chester dit :

  format@spicy.woolly” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 37. jim dit :

  retires@interrelated.wally” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 38. ian dit :

  helvas@prie.quieted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 39. jack dit :

  maladjusted@bicarbonate.excessive” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 40. Stuart dit :

  exertions@raids.blower” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 41. Jeremiah dit :

  masterminding@subsist.dialogues” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 42. Clyde dit :

  frothingham@reporter.flapped” rel=”nofollow”>.…

  good….

 43. herman dit :

  geographically@palindromes.finnish” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 44. hugh dit :

  fancies@civilian.amp” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy