Chuyển Mưa

By trangthanhtruc, 24 novembre 2009 1:06

Ngang qua  QUAI  DE  L’HORLOGE

Khi ghi lại vài bức ảnh “chuyển mưa”  gió từ  sông Seine thổi lên lồng lộng. Thời tiết thì không lạnh lắm mà gió thì buốt và cay xé mắt.  Vừa trúng một trận mưa đã đời ở Île de Saint-Louis, Île de la Cité giờ sắp “ăn mừng” một trận mưa khác đây! Ánh sáng tự nhiên của thời tiết. Qua cầu không ngại gió bay!

Quai de l Horloge

ChuyenMua

ChuyenMua3

Khi bước sang bên này phố, ngoáy đầu lại, như thể xem mây mù kéo đến đâu rồi. Bất ngờ nhận ra màu nắng muộn sau lưng. Mặt trời hăm dọa!

ChuyenMua4

Panorama Theme by Themocracy