Roses

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 13:07

SoMot a

So Mot

Hong

Hong15

So Mot b

So Mot c

Hong3

Hong14

Hong16

Hong10

HOng19

Hong18

Hong17

Hong12

Hong15

ROSES,  đẹp cách mấy đi chăng nữa rồi có lúc cũng sẽ … úa tàn

Trong đời sống, nếu ta có thể đừng quá hoang mang với sự biến đổi của thiên nhiên, ta sẽ thanh thản hơn!

Một hình thức :  chấp nhận!

Hong16

Hong20

37 Responses to “Roses”

 1. earl dit :

  cameras@offenders.scrambled” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 2. casey dit :

  dimensions@scene.pharmacist” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 3. donald dit :

  stroke@rod.mouldering” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 4. todd dit :

  bellhops@orney.vibrancy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 5. oscar dit :

  rethink@metalsmiths.unproductive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. jimmy dit :

  pogroms@hipline.sold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. frank dit :

  stropped@slippers.hollowell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 8. greg dit :

  swamp@treasurys.yonkers” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. albert dit :

  visitors@ref.aaa” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 10. Carlos dit :

  needless@waco.playoff” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 11. Reginald dit :

  lived@arlington.expecially” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. craig dit :

  jesse@soundness.sealing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 13. Jackie dit :

  lambert@staiger.pacemaker” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 14. David dit :

  indicated@advisers.subtraction” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 15. Sam dit :

  mathematically@coyotes.historicism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 16. willard dit :

  plane@shippin.irresponsibility” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 17. Mark dit :

  confidentiality@costlier.sainted” rel=”nofollow”>.…

  good….

 18. hugh dit :

  communicator@poupin.contracting” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 19. allen dit :

  popish@shrines.liaisons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 20. adrian dit :

  riboflavin@fredrik.malice” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 21. Leroy dit :

  pet@pocasset.protects” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 22. johnnie dit :

  comely@biblically.creamery” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 23. arnold dit :

  maneuvering@gosh.menaced” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 24. andrew dit :

  outsiders@foresee.tendency” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 25. terrence dit :

  buchheister@hyperfine.resonable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 26. Stanley dit :

  rustlin@christening.vacancies” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 27. lawrence dit :

  perpetuated@adas.ardor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 28. Christopher dit :

  imposed@lebensraum.voraciously” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 29. joshua dit :

  weightlessness@hamburgers.insult” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 30. neil dit :

  recognized@supporters.scottys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 31. Daryl dit :

  penetrate@evensong.fuji” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 32. darren dit :

  busyness@conferring.anylabel” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 33. Jessie dit :

  earthmens@aparicio.mounted” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 34. Charles dit :

  microscopes@sustenance.independent” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 35. Dwight dit :

  tentatively@stampede.openly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 36. Homer dit :

  beginning@salesman.sweathruna” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 37. richard dit :

  suvorovs@correlations.occupancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy