Bên Ấy Có Gì Vui ?

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 17:02

xa xoi

Quán Khuya

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 16:44

Den khuya1

Denkhuya1

Nấc Thang

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 15:36

Nac Thang

Nac Thang.2

Nac Thang 3

Nac Thang 4

Roses

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 13:07

SoMot a

So Mot

Hong

Hong15

So Mot b

So Mot c

Hong3

Hong14

Hong16

Hong10

HOng19

Hong18

Hong17

Hong12

Hong15

ROSES,  đẹp cách mấy đi chăng nữa rồi có lúc cũng sẽ … úa tàn

Trong đời sống, nếu ta có thể đừng quá hoang mang với sự biến đổi của thiên nhiên, ta sẽ thanh thản hơn!

Một hình thức :  chấp nhận!

Hong16

Hong20

Chờ Ai?

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 11:43

Xa Gan

Xan Gan2

Phản Chiếu

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 11:29

Reflexion

Thời Gian

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 11:23

Thoi Gian

Thoi Gian.2jpg

Thoi Gian.3jpg

Tĩnh Lặng

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 8:51

Tinh Vat Tinh Vat2

Café

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 8:39

cafe3

Cafe

cafe2

cafe4

MuaGiangSinh5

Nha Trang

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 8:22

nhatrang2

nhatrang

Panorama Theme by Themocracy