Trúc và Cá @ Yahoo.fr

By trangthanhtruc, 25 novembre 2009 17:11

Vườn ALBERT-KAHN

ca

truc

Bàn Tay

By trangthanhtruc, 25 novembre 2009 1:39

Trước OPERA GARNIER

Ban Tay

Ban Tay2 Ban Tay3

Ban Tay4

Ban Tay5

Chuyển Mưa

By trangthanhtruc, 24 novembre 2009 1:06

Ngang qua  QUAI  DE  L’HORLOGE

Khi ghi lại vài bức ảnh “chuyển mưa”  gió từ  sông Seine thổi lên lồng lộng. Thời tiết thì không lạnh lắm mà gió thì buốt và cay xé mắt.  Vừa trúng một trận mưa đã đời ở Île de Saint-Louis, Île de la Cité giờ sắp “ăn mừng” một trận mưa khác đây! Ánh sáng tự nhiên của thời tiết. Qua cầu không ngại gió bay!

Quai de l Horloge

ChuyenMua

ChuyenMua3

Khi bước sang bên này phố, ngoáy đầu lại, như thể xem mây mù kéo đến đâu rồi. Bất ngờ nhận ra màu nắng muộn sau lưng. Mặt trời hăm dọa!

ChuyenMua4

Trên Con Phố Île Saint-Louis Chiều Nay

By trangthanhtruc, 22 novembre 2009 16:44

MuaGiangSinh6

MuaGiangSinh2

Mua Giang Sinh

MuaGiangSinh

MuaGiangSinh4

Pho Saint Louis

Người Ở Lại

By trangthanhtruc, 21 novembre 2009 13:51

Tinh Mau Tu2

Tinh Mau Tu3

Thoi Chinh Chien

Tien Nguoi Di

Tinh Mau Tu4

Thoi Chinh Chien3

Thoi Chinh Chien2

Tinh Mau Tu7

Nguoi O Lai 2

Nguoi O Lai 3

Tinh Mau Tu5

Đôi Bạn

By trangthanhtruc, 19 novembre 2009 9:21

Doi Ban

Doi Ban2

Doi Ban 10

Doi Ban3

Doi Ban4

Doi Ban6

Doi Ban 7

Doi Ban10

Doi Ban 8

Bên Ấy Có Gì Vui ?

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 17:02

xa xoi

Quán Khuya

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 16:44

Den khuya1

Denkhuya1

Nấc Thang

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 15:36

Nac Thang

Nac Thang.2

Nac Thang 3

Nac Thang 4

Roses

By trangthanhtruc, 15 novembre 2009 13:07

SoMot a

So Mot

Hong

Hong15

So Mot b

So Mot c

Hong3

Hong14

Hong16

Hong10

HOng19

Hong18

Hong17

Hong12

Hong15

ROSES,  đẹp cách mấy đi chăng nữa rồi có lúc cũng sẽ … úa tàn

Trong đời sống, nếu ta có thể đừng quá hoang mang với sự biến đổi của thiên nhiên, ta sẽ thanh thản hơn!

Một hình thức :  chấp nhận!

Hong16

Hong20

Panorama Theme by Themocracy