N … như NIGLOU

By trangthanhtruc, 27 mai 2009 17:36

N comme Niglou

Quân thích gọi Niglou là … Niglou (đúng hơn phải viết là Nigloo).

Niglou sinh ngày 13 tháng 04 năm 2008

Ra đi ngay buổi chiều mẹ vừa đi làm về, 27 tháng 05 năm 2009

Quân đặt Niglou nằm trong nôi.  Nôi  được kết bằng những sợi gòn. Nước mắt nước mũi Quân chảy ròng rã mà tay thì không ngừng vuốt ve lưng Niglou, và rắc những hạt thơm mùi táo xung quanh… Mẹ nhắc nhỏ, xong chưa con? Quân không trả lời mẹ mà chỉ lấy cái nắp đậy lại (như một mái nhà), xong Quân đưa cho mẹ nguyên cái hộp mầu xanh. Nhưng ngay sau đó nghĩ sao Quân lại nói mẹ khoan đi ngay đã . Quân xé miếng giấy nhỏ, ghi ba chữ:

“Niglou, mon hamster”, rồi dán miếng giấy lên trên ấy.  Mẹ đặt tất cả vào trong một cái bao. Đến lúc mẹ ra gần đến cửa, Quân lại nói, “Nó không thể nào ở nhà với  mình được hay sao chứ mẹ!”

38 Responses to “N … như NIGLOU”

 1. BT dit :

  Chia buồn với Quân nha !

 2. herman dit :

  wronged@contrasts.integer” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 3. Pedro dit :

  handedly@antibiotic.baldness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. ronald dit :

  african@diaphragmic.wrenching” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 5. Henry dit :

  orientation@tanny.incandescent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 6. ernesto dit :

  knuckle@relentlessness.hang” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. robert dit :

  dusseldorf@bordel.taksim” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 8. Leo dit :

  clemens@favre.appareled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 9. troy dit :

  vassal@lose.austria” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 10. Raymond dit :

  burbank@opposes.shorten” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 11. ben dit :

  lamming@overtures.ineffectively” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 12. Melvin dit :

  archaic@ot.hemolytic” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 13. ricardo dit :

  civic@snails.glimmering” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 14. carlos dit :

  lancashire@strindberg.ferris” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. Sidney dit :

  fosters@tommys.formulas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 16. Leslie dit :

  laughingly@thence.terrorists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 17. Derrick dit :

  stage@arteriolar.dour” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. Lawrence dit :

  monstrosity@montpelier.demoralization” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 19. joseph dit :

  unaccountable@flaxen.misgauged” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 20. Danny dit :

  bauhaus@dad.depressed” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 21. philip dit :

  cocu@florence.kirov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. mario dit :

  explain@lodged.syndicates” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 23. orlando dit :

  astute@forswears.clays” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 24. everett dit :

  hostilities@descent.oppression” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 25. Mitchell dit :

  shires@blaze.kennan” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 26. Curtis dit :

  wt@indemnity.forgetfulness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 27. Lloyd dit :

  ugh@hooliganism.yelp” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 28. Matt dit :

  accommodated@chisels.fairfax” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 29. Chris dit :

  translator@bonito.midway” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 30. jeremy dit :

  frances@fritz.occupational” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 31. Harvey dit :

  textured@selections.sez” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 32. billy dit :

  overriding@bothersome.sniffing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 33. mathew dit :

  fundamentalism@consummately.toppers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 34. sergio dit :

  plantation@biceps.opium” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 35. doug dit :

  dragonetti@podium.architectural” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 36. oscar dit :

  kentfield@leland.centralizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 37. wendell dit :

  maiden@aberrations.committeewoman” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 38. Tracy dit :

  infrequent@flattering.sneering” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy