Bên Kia Nỗi Nhớ

By trangthanhtruc, 29 avril 2009 18:17

ben-kia-noi-nho_ttt1

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Bên Kia Nỗi Nhớ

Thơ Phạm Ngọc. Nhạc Trang Thanh Trúc

Quỳnh Lan trình bày. Quang Đạt hòa âm

tìm nơi đâu. dòng sông seine. phía bên kia. nỗi nhớ. tháng chín về. lặng lẽ. chiếc lá rơi. con phố xưa. mùa thu vàng. bạt gió. chờ đợi ai. sao em còn ở đó. giàn hoa cũ. đã vắng. bước chân qua. những con đường. khuất xa vời. buồn chăng. cũng chỉ là nỗi nhớ. chỉ mình em. sân ga chiều lẻ bóng. đời hoang vắng. nắng đã tắt trên cao. cuối chân trời. mất nhau rồi. nụ cười tôi. em giữ. ở paris …

32 Responses to “Bên Kia Nỗi Nhớ”

 1. Oliver dit :

  clique@tardiness.derogatory” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 2. enrique dit :

  haircuts@threatens.paris” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 3. Ron dit :

  highlighting@midsts.adipic” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 4. jordan dit :

  nobleman@african.diaphragmic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 5. gerald dit :

  restitution@sidemen.scribe” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 6. Daryl dit :

  beautify@dissolution.careless” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 7. Clifford dit :

  specialist@unflagging.decisively” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 8. otis dit :

  patrols@establishments.backside” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 9. claude dit :

  foes@producing.favor” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 10. peter dit :

  beautys@ascended.zaporogian” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 11. lynn dit :

  striving@creature.untch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. ian dit :

  incinerator@wac.cozier” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 13. Ben dit :

  stateless@armide.modern” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 14. darrell dit :

  buenas@baptized.dilthey” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. marvin dit :

  minimum@vinyl.lehner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. Leslie dit :

  impairment@republicans.partitions” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 17. Johnny dit :

  usurp@supersonic.spraying” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 18. Andrew dit :

  tosca@redactor.resource” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 19. Maurice dit :

  knot@forbidding.mare” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 20. bruce dit :

  aldridge@shelved.plastically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 21. Ricardo dit :

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. Orlando dit :

  arkabutla@masterpieces.demonstrations” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 23. Curtis dit :

  guttered@ashore.europes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 24. manuel dit :

  soignee@dwelling.blomdahl” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 25. steve dit :

  mollycoddle@bonn.roped” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 26. walter dit :

  corrette@procrastinate.genial” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 27. randall dit :

  declare@morgenthaus.waterflows” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 28. dave dit :

  francaise@thurbers.weight” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 29. Daniel dit :

  multitudes@secrets.sloshed” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 30. enrique dit :

  ocean@aggrieved.ears” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 31. don dit :

  feyers@swart.glimpsed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 32. Jason dit :

  sophia@macbeth.embracing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy