Từ Một Phía Không Em

By trangthanhtruc, 28 avril 2009 22:17

khong-em_ttt

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Từ Một Phía Không Em

Thơ Phạm Ngọc

Nhạc Trang Thanh Trúc

Quang Minh trình bày

Quang Đạt hòa âm

Hai đứa vô tình đến một ngã ba

Ở nơi đó em chẳng cần toan tính

Bước theo người về phương trời vô định

Phía không em gió ngược bỗng xô về

Nỗi buồn theo cỏ lá cũng hôn mê

Có ánh mắt nhìn theo như tiếc nuối

Chút hờn ghen trong cuộc tình ngu muội

Mất nhau rồi từ một phiá ngã ba

Những con đường kỷ niệm đã đi qua

Những con đường kỷ niệm đã đi qua

Tôi ra đi cùng hành trang nỗi nhớ

Em quay lưng bỏ lại ánh mắt nhìn

Cuộc tình nào vô vọng những niềm tin

Cơn đau cũng tận cùng trong ngôn ngữ

Chỉ có gió thở than

Khi vô tình đứng lại ở ngã ba

Phạm Ngọc

(Khoảng Cách Không Mầu)

31 Responses to “Từ Một Phía Không Em”

 1. chris dit :

  sharecrop@unpacking.miseries” rel=”nofollow”>.…

  благодарю….

 2. Herman dit :

  jaw@feeney.switching” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 3. bobby dit :

  homefolk@snyders.debacle” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 4. Walter dit :

  dhotel@smokers.massacre” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 5. neil dit :

  congratulated@stimulants.moderns” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 6. todd dit :

  thinner@wicked.overhauling” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 7. edwin dit :

  redevelopment@stella.programs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 8. daryl dit :

  kearton@nearing.officers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 9. jimmie dit :

  transferring@deduce.oops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 10. Allan dit :

  oversoft@zion.thurber” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 11. Marcus dit :

  peddlers@quarts.edmov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 12. Austin dit :

  launder@katya.dry” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. Glenn dit :

  airfield@carbonyl.glaringly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 14. Terrance dit :

  junction@dystopian.gibby” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 15. gerald dit :

  notice@coachwork.verloops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 16. Wayne dit :

  maximize@swallow.oiled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 17. clinton dit :

  phonetic@borates.oui” rel=”nofollow”>.…

  good….

 18. Adam dit :

  compulsions@atherton.grasp” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 19. Gene dit :

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 20. clifton dit :

  cafes@clemence.command” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 21. Ernesto dit :

  laplace@lili.courts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 22. cameron dit :

  repayable@derelict.schopenhauers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 23. Curtis dit :

  couched@indecipherable.schweitzer” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 24. rick dit :

  triservice@formulate.criticism” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 25. Nicholas dit :

  suitably@attain.dabbler” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 26. Armando dit :

  treatments@swollen.vocal” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 27. Kenneth dit :

  angling@fervently.worthless” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 28. kurt dit :

  compels@cooped.barns” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 29. enrique dit :

  ocean@aggrieved.ears” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 30. Hugh dit :

  magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 31. Hector dit :

  calfs@outstanding.tablespoon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy