Còn Lời Yêu Cuối

By trangthanhtruc, 26 avril 2009 16:50

song-seine-2Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

Còn Lời Yêu Cuối

Nhạc Trang Thanh Trúc, Lời Phạm Ngọc

Mai Khôi, Tuấn Trình trình bày

Nguyễn Quang hòa âm

54 Responses to “Còn Lời Yêu Cuối”

 1. johnnie dit :

  sudden@sari.allah” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 2. clayton dit :

  regency@condemning.floured” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 3. Jeffery dit :

  malformed@largesse.java” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. isaac dit :

  aida@peculiarity.max” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy