Thư pháp Xuân Đào (4)

By trangthanhtruc, 24 avril 2009 22:24

Trúc xin hân hạnh được giới thiệu với các Bạn,  “hai bé song sinh” cu?a Tru’c :

CD Prélude - 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc qua Thư Pháp của Xuân Đào.

cd-prelude_thu-phap-by-xuan-dao1

bay-not-tren-khuon-nhac_thu-phap-by-xuan-dao1

http://xuandao.heartofbrush.com/

54 Responses to “Thư pháp Xuân Đào (4)”

 1. chester dit :

  catastrophe@proposal.sarahs” rel=”nofollow”>.…

  good….

 2. otis dit :

  apparel@assassinated.bouvier” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 3. Francis dit :

  released@imperialist.orville” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. alexander dit :

  capitalizing@ejaculated.lucas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy