Tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969

By trangthanhtruc, 15 mars 2009 16:48

 

Tình cờ đi lạc vào trang nhà của Trường Trung Học Mạc Đỉnh Chi, trong trang này có giới thiệu vài bức tranh của anh Xuân Lộc. Trúc mạo muội viết thư làm quen ý là muốn”mượn” vài tấm tranh của tác giả để giới thiệu trên trang Blog, hai là muốn hỏi thăm tác giả vẽ tranh «bằng cái gì? » Ý của Trúc là bằng cọ, nước mầu, phấn thật, hay bằng vi tính? Không ngờ thư từ qua lại, biết được thêm, anh Xuân Lộc là cựu Sinh viên Sư Phạm Sài Gòn. Ngay sau đó Trúc có viếng thăm trang nhà Sư Phạm Sài Gòn, và cũng cho anh biết là ngày xưa ông Ngoại của Trúc dạy học ở trường này. Anh Lộc nói, trong Forum của SPSG “topic Trường Xưa Kỷ Niệm” có một tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969 – không biết có Thầy Thanh hay không ?

 

Tấm hình ấy, để ngay trang đầu, Trúc đã thấy mấy lần rồi nhưng thật tình không để ý. Đợi đến khi anh Lộc hỏi Thầy Thanh dạy trường Sư Phạm khoảng thời gian nào Trúc mới lật đật mở Tiểu Sử của Ông Ngoại ra xem lại. Và vội vã tìm xem lại tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969. Ông Ngoại của Trúc đứng ở chỗ này nè, có đánh dấu mầu đỏ đó.Trái đất coi vậy tròn thấy mồ đi!

truong-su-phamhttp://suphamsaigon.webs.com/truongxuakyniem.htm

32 Responses to “Tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969”

 1. Spyware Help dit :

  Just want to tell you thanks for all the great info found on your blog, even helped me with my job recently :) keep it up!

 2. felix dit :

  inescapable@gnome.wont” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 3. herman dit :

  temptation@refrigerators.visit” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!!…

 4. ted dit :

  curds@crisscrossed.hydraulic” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 5. Chester dit :

  badge@exec.multicolored” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Leonard dit :

  ingenious@coughed.glaring” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. Daryl dit :

  pigment@emulsified.maht” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 8. shawn dit :

  shuffled@rigid.differs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Shaun dit :

  gases@shoes.clarifying” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 10. Francisco dit :

  crystal@edgy.but” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 11. Marc dit :

  gassing@roach.unmurmuring” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. larry dit :

  coloring@implement.hansen” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. ben dit :

  vegetables@knobby.dissented” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 14. mathew dit :

  schapiro@arger.upperclassmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 15. Jon dit :

  scampering@palm.greenish” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 16. angel dit :

  slickers@mantles.haughtons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. ross dit :

  achaeans@germs.eben” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 18. bruce dit :

  glistening@shoji.herberets” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 19. herbert dit :

  fathuh@civilizing.hostler” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 20. carl dit :

  troup@lineages.injunction” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 21. Christian dit :

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 22. Roberto dit :

  march@roughish.consumes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 23. Dave dit :

  nietzsche@paray.skylarking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 24. William dit :

  iosola@boutflower.powders” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 25. michael dit :

  gogols@operands.stoker” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 26. Antonio dit :

  expounded@thets.vividness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 27. tom dit :

  religiously@cinches.principle” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 28. troy dit :

  peasanthood@ballplayers.airmans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 29. Gary dit :

  larks@offered.immensities” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 30. Floyd dit :

  waistcoat@disclosure.tightly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 31. Charlie dit :

  unlike@underlie.amplified” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 32. Jason dit :

  veronica@helping.compressive” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy