Ông Bà Ngoại

By trangthanhtruc, 11 mars 2009 6:54

ongbangoai9

bangoai9

ongbangoai18

bangoai27

ongbangoai36

Có bao nhiêu đôi uyên ương thương yêu nhau, chịu đựng nhau, nương tựa nhau, sống bền lâu với nhau được như thế này.

Ông Bà Ngoại có tổng cộng : 70 con-dâu-rể-cháu-chắt

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy