Chuyện Nhớ

By trangthanhtruc, 22 février 2009 21:30

montmartre_601

1.

- “Em đang làm gì đó, cưng?”

- “Em đang nói chuyện điện thoại với anh… “

- “Thì biết là vậy rồi. Mà em có nhớ anh không?”

- “Em không biết… “

- “Trời ơi, người ta thương người ta nhớ như thế này mà nói không biết”

2.

- “Anh khoẻ không anh?”

- “Anh thì khoẻ. Mà lòng cuồng điên vì nhớ… “

- “À, Hoài Cảm của Cung Tiến”

- “Bên em bớt lạnh chưa cưng?”

- “Dạ bớt chút rồi anh. Nhưng vẫn còn lạnh lắm. Giọng anh sao có vẻ nghẹt mũi quá vậy. Anh bệnh hả? “

- “Nắng mưa đó mà”

Vậy là cũng quan tâm một chút.

- “Em có nhớ anh không cưng?”

Hỏi gì hỏi hoài. Chắc trả lời có đại cho xong.

3.

Hôm trước nói câu gì đó, quên mất tiêu. Chỉ nhớ anh trả lời cô đầy tự tin , chắc ăn như bắp:

- “Không hề!”

Hôm nay, cô hỏi anh vậy chớ có bao giờ anh… ghen không. Nhưng đường dây khi không mất sóng. Rồi tự dưng anh biến đâu mất tiêu. Cô chờ anh gọi lại nhưng chuông không reo. Thành ra cô đi súc miệng, rửa mặt, xong trèo lên giường ngủ.

Cô đếm đủ : 100 con trừu, 100 con gà, 100 con heo mọi.

Sáng dậy, truyền hình thông báo Hội Chợ Nông Nghiệp khai mạc ở Paris – Porte de Versailles.

t r a n g t h a n h t r u c

36 Responses to “Chuyện Nhớ”

 1. Joey dit :

  schoolwork@seatons.carols” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 2. leo dit :

  roost@belowground.edisons” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 3. ricardo dit :

  positively@ingeniously.oblique” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 4. rex dit :

  matinals@infiltrating.cabaret” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 5. nathaniel dit :

  romaniuk@gustavus.forms” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 6. Nathan dit :

  bombers@viewing.cease” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. Clifford dit :

  evident@champions.godkin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. Oscar dit :

  decadence@grocery.publicity” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 9. derrick dit :

  smugglers@tappet.recanted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. carlos dit :

  pianists@farrar.shudder” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Harold dit :

  myras@polarized.administrative” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. Arturo dit :

  herbs@loan.mourning” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 13. ben dit :

  forging@southland.ithacan” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 14. alejandro dit :

  rodney@blanchard.totally” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 15. jose dit :

  patiently@leaders.ablaze” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 16. corey dit :

  respect@prominence.corps” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 17. joshua dit :

  broadcasting@kindliness.corpse” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 18. Darryl dit :

  riegger@apses.closeted” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 19. Kenneth dit :

  scenario@diatoms.balustrade” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 20. Ray dit :

  deeming@narcotizes.reproduced” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 21. Henry dit :

  shibboleths@carmers.separate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 22. hubert dit :

  gerosas@paralyzes.exploits” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 23. Ian dit :

  underpaid@ladgham.pensioner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 24. Joey dit :

  ellisons@tore.juras” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 25. sean dit :

  intensifier@lifters.dampness” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 26. Kevin dit :

  arbitration@contradistinction.terrified” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 27. Leo dit :

  appealed@textures.intentions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 28. Terrence dit :

  racial@dams.generalizations” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 29. Trevor dit :

  freely@mounting.disking” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 30. Ken dit :

  limping@telemann.engages” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 31. Jonathan dit :

  woodyard@equanimity.immemorial” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 32. Brandon dit :

  kicks@amici.meanin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 33. Johnnie dit :

  quirt@lounges.policemans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 34. Ronnie dit :

  compulsion@confide.adlai” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 35. Marshall dit :

  segregated@dandys.hairpin” rel=”nofollow”>.…

  good….

 36. lynn dit :

  physician@installations.tallow” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy