Vũ Thái Hòa

By trangthanhtruc, 21 janvier 2009 22:51

chan-trau_vuthaihoa

Chăn Trâu – Vũ Thái Hòa

xuan-thi_vuthaihoa

Xuân Thì – Vũ Thái Hòa

nang-xuan_vuthaihoa

Nắng Xuân – Vũ Thái Hòa

khung-cua-mua-xuan_vuthaihoa

Khung Cửa Mùa Xuân – Vũ Thái Hòa

xuan-mien-cao_vuthaihoa

Xuân Miền Cao – Vũ Thái Hòa

ca-xuan_vuthaihoa

Ca Xuân – Vũ Thái Hòa

muaxuan_vuthaihoa

Mùa Xuân – Vũ Thái Hòa

http://trangthanhtruc.wordpress.com/2008/11/24/h%E1%BB%8Da-si-vu-thai-hoa/

One Response to “Vũ Thái Hòa”

  1. A'i Hoa dit :

    Mau sac that dep! Nhin thay nhung buc tranh my thuat the nay toi nghi khong rieng gi toi ma ai cung cam thay long am ap va vui tuoi.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy