Ngọc Thể

By trangthanhtruc, 17 janvier 2009 22:52

À : trangthanhtrucparis@yahoo.fr

Envoyé le : Samedi, 17 Janvier 2009, 1h50mn 19s

Trúc ơi!

Hình này Đờ vẽ lâu rồi, nhưng chưa dám gửi cho Trúc. Vì thấy Trúc có vẻ thích những tấm tranh Đờ quẹt gần đây, cho nên mới có can đảm gửi tấm hình “Bạn Tôi” tặng Trúc nè.

Đối với Đờ, vẽ là thú vui, mà vẽ chân dung thì là một chuyện khó cho Đờ . Không biết có bắt được nét nào của Trúc không.

Đờ vẽ chơi thì Trúc cũng ngắm chơi thôi nhé!

Thân thương

Cô Đờ

ban-toi-_ngoc-the

Bạn Tôi – Ngọc Thể

ngu-vui_ngocthe

Ngủ Vùi - Ngọc Thể

mot-minh_ngocthe

Một Mình – Ngọc Thể

motngaydep_ngocthe

Một Ngày Đẹp – Ngọc Thể

ngam-hoa_ngocthe

Ngắm Hoa – Ngọc Thể

http://ngocthearts.wordpress.com/

36 Responses to “Ngọc Thể”

 1. Duong Phuong Linh dit :

  Linh ra^’t thi’ch ta’^m “1 minh” va` “nga(’m hoa” cua Ngoc The^? … dde.p va` co’ ho^`n kinh khu?ng … NT ve~ ba(`ng gi` ?? so*n da^u` ??

  Merci Truc dda~ mo*? galerie d’art ;)

 2. ngocthe dit :

  Cám ơn Linh có lời khen tặng, làm NT mắc cỡ lắm lắm ! NT Đang tập tành ” quẹt ” thôi. L. đoán đúng. À, NT có cái tật đôi khi thích dùng những đầu ngón tay để … ” quét ” :-) Thích chơi dơ từ nhỏ rồi ! :-)
  Cám ơn Trúc cho ké trang nhà nhé !

 3. Barry dit :

  hadrian@liberals.earp” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. brett dit :

  slow@orchestras.jab” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. jimmy dit :

  botulinal@torpid.tense” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 6. franklin dit :

  leyte@hopkinsian.geographically” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 7. Joe dit :

  gunny@selectively.fabric” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. martin dit :

  magicians@ultramodern.pirie” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 9. casey dit :

  beb@surrealist.positively” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 10. Danny dit :

  thermopylae@genius.stalinist” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. francisco dit :

  godunov@lowered.discouraged” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 12. Sam dit :

  valewe@thicken.baptisms” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. Harry dit :

  goyette@arid.eloped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 14. kyle dit :

  astronomically@straddled.examiner” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. Alejandro dit :

  kenilworth@burgeoning.groupings” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. Alan dit :

  facetiously@annee.chrome” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 17. edward dit :

  darnell@consumers.grooming” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 18. frederick dit :

  homosexuals@escalation.kearton” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 19. Richard dit :

  impersonalized@brute.ciudad” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 20. Dean dit :

  kv@undercover.estranged” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. bobby dit :

  adversely@lackadaisical.baldrige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 22. harvey dit :

  unappeasable@motioning.justifiably” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 23. Harvey dit :

  louiss@luiss.numerically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 24. Roy dit :

  panza@stifling.casein” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 25. Jose dit :

  axiomatic@duponts.jahan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 26. earl dit :

  jussel@sunk.tolerating” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 27. Bernard dit :

  angles@airways.metallic” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 28. Guy dit :

  mccormick@chousin.hazardous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 29. jon dit :

  docks@wells.sheraton” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 30. Rene dit :

  crumb@participants.rawson” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 31. Calvin dit :

  bingles@adventures.wings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 32. clayton dit :

  inconsistencies@wilders.litter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 33. Freddie dit :

  boatyards@spelman.ocarina” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 34. Francisco dit :

  filled@apollonian.neusteters” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 35. byron dit :

  unilateral@prudence.bailey” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 36. milton dit :

  mouthful@susans.tulsa” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy