Nostalgie. La Pose. Courbes. Féminité : Dương Phương Linh

By trangthanhtruc, 11 janvier 2009 13:03

nostalgie_duongphuonglinh

Nostalgie – Duong Phuong Linh

http://apou.hautetfort.com/media/02/02/1837421706.jpg

lapose_duongphuonglinh

La Pose – Duong Phuong Linh

http://apou.hautetfort.com/media/00/02/426565504.jpg

nostalgieduongphuonglinh

Courbes – Duong Phuong Linh

http://apou.hautetfort.com/media/01/00/1260914512.jpg

feminite_duongphuonglinh

Féminité – Duong Phuong Linh

http://apou.hautetfort.com/media/00/00/1424198533.jpg

Chiều hôm qua ghé nhà Linh ăn hủ tiếu Mỹ Tho xong còn được Họa Sĩ cho xem những bức tranh mới thành hình.

Tuyệt Vời : Hủ tiếu, Nostalgie, La Pose, Courbes, Féminité của Dương Phương Linh.

http://apou.hautetfort.com/

Panorama Theme by Themocracy