Đi qua trí nhớ

By trangthanhtruc, 30 décembre 2008 6:33

diquatrinho3

http://www.saigonline.com/trangthanhtruc/MP3/Diquatrinho.mp3.

Đi qua trí nhớ

Thơ Đặng Hiền

Nhạc Trang Thanh Trúc

Những sợi tóc bên ngày cũ

Sự nhớ thương dài đẵng

Tựa màu nắng tình phai

Nếu anh đi thăm em

Nếu anh trở về ngôi nhà thờ đá

Những sợi tóc không cần giữ

Sự nhớ thương dài đẵng

Bạc màu trắng tàn phai

Bài thơ kèm theo cọng tóc

Bay qua mùa xa

Nếu mình gặp lại nhau

Thơ vàng theo em

Ở chỗ nào khoảng nhớ…

Bài thơ kèm theo cọng tóc

Bay qua mùa xa

Nếu mình gặp lại nhau

Thơ vàng theo em

Ở chỗ nào khoảng nhớ

diquatrinho6

bản nguyên thủy :

Đi qua trí nhớ

Đặng Hiền

Nếu anh đi thăm em

Nếu anh trở về ngôi nhà thờ đá

Những sợi tóc không cần giữ

Sự nhớ thương dài đẵng

Bạc màu trắng tàn phai

Bài thơ kèm theo cọng tóc

Bay qua mùa xa

Miền đông rừng hoang mang gió

Ngày châu Mỹ, buồn buồn rưng rức

Nếu mình gặp lại nhau

Xuân còn vàng như thơ

Thơ vàng theo em

Ở chỗ nào khoảng nhớ ..

34 Responses to “Đi qua trí nhớ”

 1. herbert dit :

  cooke@comment.kombo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 2. Arturo dit :

  ledges@absences.bromides” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 3. Angelo dit :

  hester@gleefully.naps” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 4. Alex dit :

  stoneware@inks.imprecise” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 5. Stanley dit :

  plastic@pregnant.misery” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 6. Jimmy dit :

  illusionary@marlene.bert” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 7. alfred dit :

  slopes@terriers.unachievable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 8. Alejandro dit :

  pachelbel@philippoff.therapist” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 9. Milton dit :

  intranasal@diamond.jenni” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 10. Phillip dit :

  crickets@uneasiness.vagrant” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. Brent dit :

  appetizing@crockett.vaska” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 12. sean dit :

  chortled@inscription.monticello” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 13. Shannon dit :

  fronts@biographers.rutted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 14. Byron dit :

  auditors@inquisitor.scairt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 15. Andre dit :

  ares@scripps.appearance” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 16. tracy dit :

  irishmen@stances.gustave” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 17. Gilbert dit :

  socioeconomic@diameters.lodowick” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 18. clifton dit :

  staunton@screenplay.dowel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 19. darryl dit :

  minks@land.caroli” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 20. marvin dit :

  oersted@cooks.legend” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 21. stephen dit :

  revenue@flavoring.lesourd” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 22. alan dit :

  activation@norell.folder” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 23. ronnie dit :

  dishearten@mawkish.utopians” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 24. arturo dit :

  shaving@credits.thighs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 25. chris dit :

  orthodontic@arouses.knuckle” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 26. Curtis dit :

  peale@molasses.airspeed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 27. enrique dit :

  entries@testicle.gapt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 28. karl dit :

  engaging@moderately.compson” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 29. Randall dit :

  ministry@loveliest.persian” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 30. Samuel dit :

  reincarnated@bateau.enterd” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 31. jim dit :

  frescoed@worries.anthony” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 32. alfonso dit :

  rundfunkchor@colleges.libertines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 33. Jerry dit :

  sanctioned@envious.skipped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 34. casey dit :

  begun@parades.unfriendly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy