Mây bay – Nguyễn Phan Nhật Nam.

By trangthanhtruc, 4 décembre 2008 14:05

maybay
Ai ngồi vọc nước ao bèo,
Con tằm trong tổ nặng treo nhánh đời.
Ngó ra cửa sổ vắng người,
Con đường hun hút tháng Mười đổ mưa.
Em à chưa hết buổi trưa,
Mà mưa với nắng ngày xưa, bây giờ…
Mà khi tôi viết bài thơ,
Giữa trang cổ tích ngẩn ngơ mối lòng.
Câu ca dao thả xuôi dòng,
Cũng là sương khói bềnh bồng thoảng qua.
Cũng là em, thật lạ, xa,
Cũng tôi, tình đã phôi pha tháng ngày.
Ôi buồn tôi hóa mây bay,
Phủ vai tượng đá dang tay giữa trời.
Ơi em, mộng cũ tan rồi,
Mưa, bong bóng vỡ rã rời hồn đau.
Giữa đời lạc bước tìm nhau,
Trăng thanh xế bóng trắng màu trùng dương.

Nguyễn Phan Nhật Nam.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy