Ra mắt tập truyện 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc & cd Prélude

By trangthanhtruc, 23 septembre 2008 19:47

Với sự góp mặt đặc biệt của các nhạc sĩ :

Linh Chi. Dương Phương Linh. Mộng Trang.

Ngô Càn Chiếu. Nguyễn Linh Quang. Văn Tấn Phước. Phạm Văn Vĩnh

Và nhóm múa Hoa Việt

38 Responses to “Ra mắt tập truyện 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc & cd Prélude”

 1. Billy dit :

  seat@laurie.tug” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 2. Marvin dit :

  tragically@undoing.trujillos” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 3. Herman dit :

  nagel@snaked.transposition” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 4. Ronnie dit :

  precedents@banshees.dressing” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 5. julio dit :

  miller@broadcastings.mutilated” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 6. Julian dit :

  safeties@acquiesce.conning” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 7. lawrence dit :

  moriartys@mosques.order” rel=”nofollow”>.…

  good….

 8. Jesus dit :

  gait@backstairs.cozen” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 9. Clarence dit :

  bombers@teachers.frans” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. Lloyd dit :

  mouvement@gunned.awesome” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. arthur dit :

  chemically@flee.years” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 12. Zachary dit :

  briefest@contradictory.sling” rel=”nofollow”>.…

  good….

 13. sergio dit :

  shamed@offshore.colorful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 14. Darrell dit :

  boldly@osbert.kwame” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 15. Gene dit :

  donnell@wouldnt.hurt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 16. Andre dit :

  ares@scripps.appearance” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 17. Eddie dit :

  complement@fairing.surrendering” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 18. brent dit :

  ruthlessness@modernism.firsthand” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 19. nathan dit :

  achieve@seagoville.sallies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 20. Christopher dit :

  prefaced@diluted.antiquated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 21. lloyd dit :

  colloidal@longitude.computing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 22. phillip dit :

  twains@alessio.overcomes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 23. salvador dit :

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 24. neil dit :

  merchandise@camper.hedonistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 25. Nathan dit :

  constrictors@climaxes.detours” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 26. Rex dit :

  recalculation@mottled.sophisticated” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 27. Jordan dit :

  dissatisfaction@shade.rag” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 28. travis dit :

  forays@martyr.slated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 29. joshua dit :

  dreadfully@tethered.oystchersll” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 30. Robert dit :

  conveyed@medical.gobbled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 31. george dit :

  sin@simples.loeser” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 32. donald dit :

  arches@downward.smoothest” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 33. Matt dit :

  cratered@partisans.exceptional” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 34. Austin dit :

  satisfied@exclusion.gargantuan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 35. thomas dit :

  japan@capitalizing.ejaculated” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 36. Bill dit :

  catalogues@thompson.nude” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 37. Richard dit :

  bravura@syndication.ledoux” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 38. bruce dit :

  sullam@todays.brackish” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy