Chiều ở Huntington Beach

By trangthanhtruc, 6 septembre 2008 5:42

- Dừng xe lại được không Dũng?
- Trúc muốn chụp hình hả?
- Mặt trời lặn đẹp quá!
- Trúc biết sao không …
- Gì Dũng?
- Đậu xe chỗ này coi bộ hơi khó.
- Ồ, khó thì mình đừng dừng lại. Chạy luôn đi Dũng . Đừng bận tâm.
- Không dừng lại làm sao mà chụp chớ!
- Không sao đâu mà …

“Đậu xe chỗ này coi bộ hơi khó”, nói là nói vậy, nhưng loay hoay không bao lâu Dũng cũng tìm ra một chỗ mà vừa mở cửa xe bước xuống là bờ cát.
- Trúc xuống trước đi . Chụp cho lẹ không thôi mặt trời lặn mất!
- Lạnh quá!
- Trúc ơi, lấy áo không …
- Không sao đâu Dũng. Trúc xuống biển trước nghe.

Chạy vội vàng về hướng vòng tròn mầu đỏ cam. Dũng khóa cửa xe theo sau.

Đứa này chụp cho đứa kia một tấm hình. Tóc bay rối lòa xòa không giống ai. Giữa biển và, mây chiều.

10 năm, giờ mới quay trở lại.

Huntington Beach.

Con đường ra biển thay đổi. Mầu sắc con phố thay đổi. Nhưng tấm lòng của một người bạn – vẫn vững vàng – không đổi thay.

Dũng đó.

(Don Hồ đó … )

t r a n g t h a n h t r u c

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy