Nỗi xôn xao không mầu (11)

comments Commentaires fermés
By trangthanhtruc, 11 avril 2008 5:03

Paris. La cà ở quán cà phê là một nghệ thuật: “Nghệ thuật không làm gì hết!” Nhữngchiếc ghế mọc từ trong quán lan ra vỉa hè. Mỗi người đeo đuổi một ý tưởng. Gọi cà phê, kêu thuốc lá, hay xin tách sô-cô-la nóng gì cũng bận rộn như nhau. Vì biết rằng, sau ngụm đắng, ngọt, là ngụm chia tay rất đậm đà.

t r a n g t h a n h t r u c

Panorama Theme by Themocracy